1e Pre selectiewedstrijd

Dit jaar organiseert Kringgroep Rivierengebied Druten weer de 1e Pre selectiewedstrijd op 5 en 6 maart 2022.

Data
zaterdag 5 maart 
zondag 6 maart

Sluiting inschrijving
20 februari 2022

Officiële intraindagen (kantine open vanaf 9:00 uur)
Zondag 13 februari 2022
Geen pakwerkers aanwezig. Het is wel mogelijk om je eigen pakwerkers mee te nemen.
Zondag 20 februari 2022
Pakwerkers Edris Fathi en Rick Huijbers zijn vanaf 13.00 uur aanwezig.

S.v.p. aanmelden voor het intrainen via het secretariaat: a.schuurmans1@home.nl

Keurmeesters
A: A.W.J. Jonkers
B: A.C.M. Van der Meijden
C: R. Bastiaanse

Pakwerkers
Rick Huijbers (kort)
Edris Fathi (lang)

Speuren (op akkers)
Spooruitzetter: Harrie ten Have
Spoorleggers: Jos Timmer en Jack van Meer

De richtlijnen van het RIVM voor wat betreft Corona worden gehanteerd.