Jaaroverzicht van de voorzitter

2016 is een bijzonder enerverend jaar geweest voor de Kringgroep Rivierengebied. Immers, er stond ons aan het begin van het jaar een aantal grote gebeurtenissen te wachten. Waaronder een aantal zaken, die je niet ieder jaar mee maakt. Zo waren daar de organisatie van de tweede Pré selectiewedstrijd en de opening van het nieuwe clubgebouw als belangrijkste speerpunten.

Lees meer: jaaroverzicht-van-de-voorzitter

Onderlinge wedstrijd 25 juni 2016

(door Monique Mieras)
Nadat vorig jaar de jaarlijkse onderlinge wedstrijd van de club in eren was hersteld werd er dit jaar alweer reikhalzend naar uit gekeken. De verwachtingen waren hoog gespannen, want wie oh wie zou met de felbegeerde prijs aan de haal gaan?

Helaas hadden Willy en Theo andere verplichtingen en konden zij niet aan deze wedstrijd meedoen. Celine heeft momenteel geen hond, Benno had aangegeven niet mee te willen doen, maar was van harte bereid de sporen uit te lopen voor de IPO 3 honden. Wim de Haan zou voor deze dag de keurmeester zijn, Edris zou het pakwerk maken en Arno was onze wedstrijdleider.

Lees verder

Tijdschema 2e Pre selectiewedstrijd

Tijdschema 2e pre als PDF

Nr. Geleider Hond A B C
ZA ZO ZO
1 Geesje van der Zweep Anouk vom Nordenstolz 13:00 08:30 10:35
2 Wanda Brinkel Coco vom Semrowplatz 13:00 08:30 10:44
3 Diana van de Berkt Berry vd Wiersdijk 13:00 08:54 10:53
4 Djolien Knoop Pebbles van Scalindjo 13:00 08:54 11:02
5 Jo van Schijndel Paco v. Hamerslag 13:00 09:18 11:11
6 Fabrizia de Wit Uri Von der schiffslache 13:00 09:18 11:20
7 Erik van der Haas Ivar vom Falorie 13:00 09:42 11:29
8 Annet Joosten Jari von der Maineiche 13:00 09:42 11:38
9 Falco Schoemaker Jago vom Haus Sevens 11:00 13:00 14:20
10 Henk Wiedijk Kyan Bacteriodes 11:00 13:00 14:29
11 Sjaak Cnossen Pablo Hamersslag 11:00 13:24 14:38
12 Herman de Koning Leks van het Basjes Huis 11:00 13:24 14:47
13 Wim de Lorijn Dingo v Djipy’s Haus 11:00 13:48 14:56
14 Toon Verhagen July v h Cranenbos 11:00 13:48 15:05

Examen speurhond 2 door Dobermann

Caylie 2015 speuren-2

Op zondag 29 november 2015 heeft onze Caylie Carline van Anamdra deel genomen aan het examen speurhond 2 en het Nederlands Kampioenschap speuren georgansieerd door de DVIN (rasvereninging Dobermann) bij kringgroep Friesland. De omstandigheden waren zwaar te noemen, door de harde wind en een weiland met plassen water. Caylie ging met haar neus diep van start en dat bleef ook zo het hele spoor. Ze liet schitterend speurwerk zien door elke hoek perfect te nemen. De punten gingen verloren aan, 1x vals verwijzen, 1x niet verwijzen en 1x kort verwijzen. De overige 5 voorwerpen werden prima verwezen.  Uiteindelijk bleven er 91 punten over. Deze punten met kwalificatie Zeer Goed werden beloond voor het examen speurhond 2. Omdat de overige deelnemers niet hoger kwamen dan deze punten werd Caylie deze dag Nederlands kampioen Dobermann DVIN speuren 2015.

Gezien de weersomstandigheden en het eerste examen voor speurhond was dit een geweldig resultaat waar we vol van genoten hebben. Met dank aan iedereen die hier aan heeft bij gedragen.

Benno Reinders

Nieuw clubgebouw voor hondenclub

Op vrijdag 12 juni is het onderstaande persbericht gestuurd naar de Pers in de omgeving van Druten.

P E R S B E R I C H T  Druten, vrijdag 12 juni 2015

Nieuw clubgebouw voor hondenclub op de Gelenberg in Druten

“Opluchting en tevredenheid”, waren op woensdag 10 juni de eerste woorden van voorzitter Ad van Yperen na het onderteken van diverse overeenkomsten tussen de gemeente Druten, de Stichting Hockey Druten (SHD) en de Hondenclub VDH Kringgroep Rivierengebied (VDH).  Het gaat om het recht van opstal, een huurovereenkomst en een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor gaat de grote wens van de hondenclub om te blijven op sportpark De Gelenberg in vervulling.

De ondertekening door de burgemeester de heer van Riswijk en de voorzitters van SHD en VDH in het bijzijn van wethouder Lepoutre en bestuursleden van beide verenigingen vond plaats in ontspannen sfeer. “Heel blij zijn wij dat er nu een nieuw clubgebouw komt direct bij het hoofdveld”, vertelt Ad van Yperen..

Hockeyclub Druten (HCD)
In het totale proces heeft de HCD een belangrijke positieve rol gespeeld. De huidige situatie is voor zowel HCD en VDH verre van ideaal. Voor HCD omdat zij als clubgebouw in een unit zitten waarin niet alle nutsvoorzieningen zijn aangesloten en VDH, omdat het clubgebouw ver van haar hoofdveld is gesitueerd. Beide voorzitters van deze verenigingen hadden in het verleden al geconstateerd, niet met een ideale situatie te zitten. Vanaf begin 2014 tot heden hebben gesprekken plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van beide clubs om mogelijkheden te onderzoeken om de situatie te verbeteren. Bij deze gesprekken was Rob Huisman van HCD aanwezig, die zich geweldig ingespannen heeft, om als mediator tussen partijen een proces op te starten, dat uiteindelijk tot succes moest leiden. Als eerste resultaat leidde dit in het begin van dit jaar tot het afsluiten van een intentieverklaring tussen partijen, waarin werd uitgesproken om op de ingeslagen weg door te gaan. “En u begrijpt, de ondertekening van de overeenkomsten, hebben tot een finaal resultaat geleid. We zijn Rob en de HCD bestuurders zeer erkentelijk voor hun inspanningen in deze”. Aldus van Yperen.

Vaststellingsovereenkomst
Wat betekent de ondertekening van de stukken voor partijen? In het kort komt het er op neer, dat de SHD een clubgebouw voor VDH plaatst aan haar hoofdveld, op een strook grond, die door de gemeente beschikbaar is gesteld. Alle relevante eisen m.b.t. de realisatie van dit clubgebouw zijn vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. Wanneer dit clubgebouw conform de afspraken is opgeleverd, verhuist de nieuwe eigenaar VDH, zo spoedig mogelijk naar haar nieuwe onderkomen en wordt de SHD eigenaar van het huidige clubgebouw van de VDH. De gemeente Druten stemt in, privatiseert en tekent voor een langdurig gebruik van de Gelenberg en deelt mee in de kosten van infrastructuur en dienstleidingen.

Huurovereenkomst
Gemeente en VDH hebben een huurovereenkomst afgesloten voor de duur van 15 jaren met de mogelijkheid tot verlenging van 5 jaren.

Opstalovereenkomst
Omdat VDH eigenaar wordt van het nieuwe clubhuis op gronden van de gemeente, is een opstalovereenkomst afgesloten voor een zelfde periode als in de huurovereenkomst is vermeld.

Uitvoering van werkzaamheden aan clubonderkomens van VDH en SHD
Een uniek aspect bij de realisatie van de bouw van het nieuwe onderkomen van VDH en de verbouwing van de huidige kantine van VDH als nieuw onderkomen voor SHD, is het feit, dat leerlingen van scholen de mogelijkheid geboden wordt om een projectmatige bijdrage te leveren aan deze realisatie. Om dit te kunnen realiseren, zijn ca. 2,5 jaar geleden verschillende partijen bij elkaar gebracht, te weten: Ondernemers, Onderwijs, Overheid en Ontspanning (sportverenigingen). Met andere woorden de 4 O’s. Naast Pax Christie zijn inmiddels ook de ROC’s aangesloten. Doel van de samenwerking is uniek te noemen. De samenwerking biedt leerlingen een uitdagende, projectmatige leerweg aan, waarbij de rol van de overheid verschuift en verenigingen de mogelijk geeft ‘zelfreddend’ te worden. De rol van ondernemers wordt op deze wijze niet meer donerend maar faciliterend. Een klein deel van het nieuwe onderkomen van VDH en een veel groter deel van het nieuwe clubgebouw van SHD wordt door de 4 O’s uitgevoerd.

“Ik ben ons bestuurslid Paul Derks bijzonder dankbaar voor zijn jarenlange inzet inzake het juridische conflict wat er was ontstaan. Ook Bestuurslid Harrie Telkamp heeft op prima wijze bij gedragen aan het uiteindelijke resultaat. De rust keert weer.”