Virus: neospora caninum

Neospora caninum

Neospora caninum is een parasiet die in honden en  koeien leeft. Neospora heeft een ingewikkelde levenscyclus. Honden zijn  eindgastheer van deze parasiet, koeien zijn tussengastheer. Honden kunnen zich  besmetten met Neospora door contact met vruchtwater, nageboorte of verworpen  vruchten van runderen. In de hond plant de parasiet zich voort en gaat eitjes  produceren die met de ontlasting van de hond worden uitgescheiden. Koeien  kunnen zich besmetten door het eten van voer wat in contact is geweest met  uitwerpselen van de hond.

Neospora in de hond

Een  Neospora-besmetting in de hond verloopt meestal symptoomloos. Echter zijn er  wel beschrijvingen van verlammingsverschijnselen en zelfs sterfte bij jonge  pups. Nadat de hond besmet is, gaat deze meestal gedurende enige weken eitjes  uitscheiden. Enkele honden blijven veel langer uitscheider of gaan dit later  opnieuw doen.

Neospora in de koe

Bij  koeien geeft Neospora enorme vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen zijn o.a.  abortus, versteende vruchten en slechte vruchtbaarheid. Een koe die besmet is  blijft haar leven lang besmet. Bovendien is zo’n tachtig procent van de  kalveren die ze krijgt ook besmet. Medicijnen of vaccins tegen Neospora zijn er  (nog) niet.

Schade door Neospora

De schade  op een veehouderijbedrijf door Neospora kan enorm in de papieren lopen.  Vervroegde afvoer van koeien, minder melk doordat koeien niet of slecht weer  drachtig worden, minder kalveren zijn oorzaken van financiële schade. Verder  kunnen door Neospora soms hele goede koeien niet meer gebruikt worden voor fokkerij,  wat voor een veehouder vaak erg jammer is.

Voorkomen van Neospora

Om  problemen met Neospora door honden te voorkomen zijn 2 dingen van belang:

  • Voorkom dat een  hond zich kan besmetten. Dit is te doen door de hond weg te houden van plaatsen  waar een nageboorte, vruchtwater of een verworpen vrucht kan zijn. Dit is niet  alleen op de boerderij, maar ook in het weiland.
  • Voorkom dat de  uitwerpselen van de hond in contact komen met voer of water voor rundvee. Ook  hier geldt: niet alleen op de boerderij, maar ook in het weiland.

Kortom 
Neospora  kan enorm veel schade opleveren voor een veestapel. Ook uw hond kan daar een  groot aandeel in hebben. Daarom hoort een hond niet in een weiland te komen.   Let op waar u uw hond zijn/haar behoefte laat doen, zowel binnen als  buiten de bebouwde kom, zodat we allen goed kunnen wonen en werken!

Bron: De Sheltiestem

Kringgroep Rivierengebied heeft met de boeren de afspraak gemaakt, dat er geen honden van op hun weilanden speuren die op een boerderij zijn opgegroeid of wonen. Voordat er gespeurd wordt, worden de honden terdege uitgelaten om ontlasting op de speurvelden te voorkomen. ‘Ongelukjes’ worden direct opgeruimd. Gelukkig is dat nog niet voorgekomen.

1 gedachte op “Virus: neospora caninum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *